Mensen boven Parkeren: Steden veranderen door parkeerminima af te schaffen

Laatst bijgewerkt op 26 juni 2024 door Ecologisch leven

Als je brede, lege straten tegenkomt die voornamelijk ontworpen zijn voor snelverkeer, kan dat schokkend zijn voor bezoekers en bewoners, waardoor voetgangers op smalle trottoirs worden geperst en hun leven riskeren bij het oversteken van de straat. Enorme parkeerterreinen geven buurten een koud en levenloos gevoel, waardoor mensen worden ontmoedigd om te lopen, fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken. Het is een duidelijke herinnering aan hoe auto's ons stadsontwerp sterk hebben beïnvloed.

Stel je nu straten voor die vol leven zijn, niet overvol met asfalt en overgenomen door auto's. Dit kan binnenkort werkelijkheid worden in Minnesota en vele andere plaatsen wereldwijd. Senator Omar Fateh van de staat Minnesota heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om de minimumeisen voor parkeren in de staat af te schaffen. Net als vergelijkbare maatregelen in Londen, Mexico City, Californië, Texas en elders, biedt de "People Over Parking Act" hoop voor een toekomst waarin onze bebouwde omgeving mensen voorrang geeft boven auto's.

Er is een enorme stedenbouwkundige beweging die aandringt op een grotere hervorming van het openbaar vervoer en een betere toegankelijkheid van onze stedelijke omgevingen. Zelfs het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden overweegt een wetsvoorstel om parkeerminima voor nieuwbouw af te schaffen.

Minimale parkeereisen hebben lang geleden de ontwikkeling van onze steden bepaald en nemen enorme hoeveelheden land in beslag die anders gebruikt zouden kunnen worden voor gevarieerde woningen, openbare ruimtes en bloeiende gemeenschappen. Deze strategie is niet duurzaam en maakt onze steden minder leefbaar en aantrekkelijk.

Dankzij zowel bestaande als voorgestelde hervormingen is er eindelijk verandering op komst en deze verandering heeft het potentieel om onze steden ten goede te veranderen. Door verouderde minimale parkeereisen in de hele staat af te schaffen, Deze maatregel uit Minnesota kan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van woningen met 10% tot 20% verhogen, milieuduurzaamheid aan te moedigen en kleine bedrijven te ondersteunen door levendige en begaanbare openbare ruimten te creëren.

Ondersteund door Strong Towns

Strong Towns, een nationale organisatie die zich inzet voor robuuste lokale gemeenschappen door te pleiten voor slim en fiscaal verantwoord beleid, heeft dit wetsvoorstel gesteund. Dit is de eerste keer dat Strong Towns een stuk wetgeving steunt, die het belang van dit initiatief aantonen. Daarnaast zijn ze ervan overtuigd dat de People Over Parking Act als katalysator zal dienen voor het creëren van financieel sterke, veerkrachtige steden die tegemoet komen aan de behoeften van mensen, niet alleen aan die van auto's.

Belangrijkste voordelen van het afschaffen van parkeervereisten in steden

Wat zijn enkele belangrijke voordelen van het afschaffen van parkeereisen in steden? Deze veranderingen zouden bijna elk aspect van het stadsleven beïnvloeden, inclusief:

Betaalbaarheid van huisvesting

Door de minimale parkeervereisten af te schaffen, kunnen ontwikkelaars meer eenheden op dezelfde kavel bouwen, waardoor de huisvestingskosten aanzienlijk dalen. Deze verschuiving kan huiseigenaren $40.000 tot $75.000 per wooneenheid besparen zonder minimum parkeerverplichtingen. Steden als San Francisco bijvoorbeeld, die geen minimum parkeerverplichtingen meer hebben, besparen huiseigenaren tussen $40,000 en $75,000 per wooneenheid door de hoge kosten voor het aanleggen van parkeerplaatsen te vermijden.

Als gevolg daarvan hebben steden als Minneapolis de betaalbaarheid van woningen zien toenemen. Bijvoorbeeld in 2021, stemde de gemeenteraad van Minneapolis unaniem voor het afschaffen van de minimale parkeervereisten van de stad. Sindsdien is de betaalbaarheid van woningen in de stad toegenomen. Uit een rapport van de Federal Reserve Bank of Minneapolis blijkt bovendien dat het woningaanbod in de Twin Cities aanzienlijk is toegenomen.

Duurzaamheid

Door de aandacht af te leiden van parkeren zullen deze hervormingen meer mensen aanmoedigen om het openbaar vervoer te nemen, de fiets te pakken of te lopen in plaats van te rijden. Uit een onderzoek bleek dat mensen 20% tot 40% minder reizen in compacte, goed bewandelbare buurten in vergelijking met auto-afhankelijke voorsteden die worden gevoed door wildgroei. Dit zorgt voor een lagere uitstoot van auto's en minder milieuschade in gebieden die afhankelijk zijn van auto's. Op dezelfde manier kunnen deze hervormingen de hoeveelheid land bestemd voor parkeerplaatsen verminderen en een duurzamere ontwikkeling mogelijk maken.

Voetverkeer naar bedrijven

Levendige en beloopbare ruimten trekken voetgangers aan waarvan lokale bedrijven kunnen profiteren. Bovendien kunnen kleine bedrijven door het afschaffen van parkeerminima profiteren van lagere huur- of eigendomskosten dan bedrijven in gebieden waar veel auto's komen, waardoor er uiteindelijk extra middelen vrijkomen voor bedrijven om te investeren in groei en ontwikkeling. Veel steden hebben met succes parkeerminima afgeschaft of hervormd, met positieve resultaten. In 2021 werd Minneapolis de eerste grote stad in de VS die parkeerminima afschafte. In een rapport van Pew Charitable Trusts zag de stad een toename van het aantal wooneenheden, waardoor de kosten met 10-20% daalden en er 19% meer grond beschikbaar kwam om te bouwen. Parkeren op straat bleef gelijk, waardoor projecten voor gemengd gebruik worden aangemoedigd en de afhankelijkheid van auto's afneemt voor een duurzamere toekomst. Andere steden die de parkeereisen hebben afgeschaft zijn Berkeley en Sacramento, Californië, Austin, Texas, Londen en Mexico City.

Het toenemende aantal maatregelen dat de parkeereisen afschaft, betekent dat deze beweging steeds populairder wordt naarmate meer steden de tastbare voordelen van een dergelijke verandering inzien. Steden die op zoek zijn naar blijvende levensvatbaarheid en economische groei zouden er verstandig aan doen om vergelijkbare maatregelen te nemen. Ze zouden onmiddellijke en langetermijnvoordelen zien en hun steden leefbaarder, bevaarbaarder en milieuvriendelijker maken.

Als je betrokken wilt raken bij soortgelijke initiatieven in jouw stad, neem dan contact op met je lokale overheid en de wetgevende macht om de voordelen van het afschaffen van parkeereisen te bespreken. Er zijn ook nationale organisaties, zoals het Parking Reform Network, die u kunnen helpen om uw belangen te behartigen. Tot slot kun je dit verspreiden onder familie en vrienden en hen informeren over de nadelige effecten van autogerichte stadsplanning en beleid.

Over de auteur

Sumayya Farah is een professional op het gebied van de volksgezondheid en gemeenschapsorganisator. Ze heeft onder andere ervaring opgedaan bij het Minnesota Department of Health. Ze is medeoprichter en Chief Operations Officer van Nolosha, een organisatie die de levenskwaliteit van de achtergestelde Oost-Afrikaanse gemeenschap in Minnesota wil verbeteren door de sociale gezondheidsdeterminanten aan te pakken. Farah is afgestudeerd aan de St. Catherine University met een Bachelor in Public Health.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laat het onderstaande veld leeg!

Dit vind je misschien ook leuk