Credit: Suzy Hazelwood/Pexels

Waarover schrijven we?

Onze belangrijkste focus hier bij Ecologica.life ligt op milieujournalistiek. Iedereen kan journalist zijn, het gaat er niet om wie je bent, maar wat je zegt.

Een Ecologica.life artikel kan over elk onderwerp gaan dat op de een of andere manier te maken heeft met de aarde of het milieu. Ecologica.life artikelen gaan vaak over, maar zijn niet beperkt tot, wetenschappelijke en gezondheidsonderwerpen met betrekking tot het milieu.

Onze artikelen kunnen gaan over iets simpels als recyclen, koken, vervuiling, wetenschap en zelfs oorlog en politiek, zolang het artikel maar een milieucomponent heeft.

Hoe schrijven we?

Ecologica.life wil objectief blijven in onze publicaties, daarom nemen we geen persoonlijk standpunt in en associëren we ons niet met een organisatie, religie, sekte, politieke partij of nationaliteit. Wij geloven in gelijke waarden voor alle individuen en tolereren daarom geen haat, gebrek aan respect of schuttingtaal jegens wie dan ook.

Bij het schrijven van artikelen op Ecologica.life streven we er altijd naar om eerst de feiten te presenteren. Als er gegevens of feiten worden gepresenteerd, willen we dat op een wetenschappelijke manier doen en altijd de bron van de gegevens vermelden. Artikelen moeten altijd authentiek inzicht en eerlijke communicatie bieden.

Dat gezegd hebbende, we zijn menselijk en kunnen fouten maken. Dat betekent niet dat we ze niet corrigeren en zo goed mogelijk proberen te verbeteren.

Onze artikelen worden geschreven door milieuenthousiastelingen die onze visie en onze richtlijnen voor het delen van informatie delen. We zijn meestal op zoek naar mensen met een milieu-, wetenschappelijke of andere relevante achtergrond om bij te dragen aan onze webbron.

Hoe lang duurt het om een artikel te schrijven?

Het onderzoeken, schrijven, vertalen en publiceren van artikelen neemt momenteel gemiddeld één tot drie weken in beslag. De tijd die nodig is om een artikel te schrijven hangt af van het gewicht en de complexiteit van het onderwerp. Sommige complexe artikelen hebben ons maanden gekost om te schrijven en sommige hebben we niet eens gepubliceerd omdat we niet genoeg informatie over een onderwerp konden vinden. We doen ons best om een evenwichtig en accuraat beeld te geven, dus we nemen liever de tijd dan dat we overhaast publiceren.

Artikel Richtlijnen

  1. We vallen niet aan en leggen geen schuldigen aan.
  2. We proberen ons altijd te richten op de oplossing, niet alleen op het probleem.
  3. Alle gepresenteerde informatie is naar ons beste weten accuraat, met de juiste citaten om de informatie te ondersteunen.
  4. We proberen altijd een evenwichtig en eerlijk standpunt te geven.

Als algemene regel geldt dat artikelen:

  • Gemakkelijk te lezen en te begrijpen,
  • Goed onderzocht,
  • Grammaticaal correct,
  • Interessant,
  • Origineel qua inhoud.