Batterijen recyclen

Laatst bijgewerkt op 9 mei 2024 door Ecologisch leven

In de 21e eeuw is de moderne wereld afhankelijk van batterijen. Van onze telefoons en laptops tot kinderspeelgoed. Batterijen ondersteunen essentiële diensten en zorgen ervoor dat ziekenhuizen en treinen blijven rijden, zelfs als de elektriciteit uitvalt. Ze zijn onmisbaar.

In dit artikel onderzoeken we wat batterijen zijn, hoe ze worden gerecycled en hoe de EU-wetgeving helpt om het milieu te beschermen.

Hoe werken batterijen?

Batterijen werken door chemische energie om te zetten in elektrische energie. Wanneer de anode (positief geladen uiteinde) en de kathode (negatief geladen uiteinde) van een batterij in een circuit met elkaar zijn verbonden, produceren de chemische reacties in de batterij een elektrische stroom. Deze reacties worden veroorzaakt door de beweging van elektronen tussen de positieve en negatieve elektroden van de batterij.

Mag je batterijen in de vuilnisbak doen?

Batterijen bevatten chemicaliën zoals cadmium, lood, kwik, nikkel en lithium die giftig kunnen zijn voor mensen en in het wild levende dieren als ze niet op de juiste manier worden weggegooid.

Batterijvervuiling

Als batterijen niet worden gerecycled, d.w.z. bij het huisvuil worden gegooid, belanden ze op stortplaatsen. Als de behuizing van de batterij corrodeert, lekken chemicaliën uit naar het water en de bodem en komen ze in onze watervoorziening terecht. Als dit water in vijvers of meren terechtkomt, kan het hele ecosystemen ruïneren.

Zijn stortplaatsen nog steeds overvol in 2024?

drie vissen op een stoep
In mei 2016 protesteerden mensen in Tagong tegen de lithiumvervuiling die de rivier had vergiftigd en vissen, koeien en yaks had gedood. Ze protesteerden door dode vissen op straat te gooien.

Het lithium in batterijen kan brand veroorzaken op stortplaatsen die jarenlang ondergronds branden. Bij deze branden komen giftige stoffen vrij in de atmosfeer, waardoor de toch al vervuilde lucht die mensen en dieren inademen nog verder wordt vervuild. Leuk!

Gids voor de luchtvervuilingscrisis

Batterijen en menselijke gezondheid

Batterijen kunnen schadelijke chemicaliën bevatten zoals:

Hoewel batterijen weinig risico vormen wanneer ze intact zijn, zijn lekkende chemicaliën zeer giftig voor mensen en het milieu.

Hoe kan ik mijn batterijen recyclen?

In veel delen van de wereld, zoals Europa en Noord-Amerika, zijn er recyclebakken beschikbaar in supermarkten. Winkels die batterijen verkopen, moeten een container voor recycling beschikbaar stellen. Als dat niet het geval is, kunnen uw plaatselijke recyclingcentra batterijen recyclen.

In sommige regio's zijn huis-aan-huisophaaldiensten beschikbaar. Zoek online naar de dichtstbijzijnde recyclingcontainer en beschikbare opties.

Soorten batterijen en hun gebruik

Batterijen kunnen grofweg worden onderverdeeld in primaire (niet-oplaadbare) en secundaire (oplaadbare) types.

Primaire batterijen, zoals alkaline- en lithiumbatterijen, worden vaak gebruikt in huishoudelijke artikelen zoals afstandsbedieningen, camera's en zaklampen vanwege hun lange houdbaarheid en betrouwbaarheid.

Secundaire batterijen, waaronder nikkel-cadmium (NiCd), nikkel-metaalhydride (NiMH) en lithium-ion (Li-ion), worden geprefereerd vanwege hun herbruikbaarheid. Ze worden veel gebruikt in draagbare elektronica, elektrisch gereedschap, elektrische auto's en opslagsystemen voor hernieuwbare energie.

Hoe worden batterijen gerecycled?

Het type batterij heeft invloed op de manier waarop deze wordt gerecycled. In auto's worden loodaccu's gebruikt. Deze worden uit elkaar gehaald; het zwavelzuur wordt afgetapt en vervolgens wordt het lood en plastic gescheiden in een waterbad. Het zuur wordt omgezet in industriële chemicaliën of water, terwijl het lood en plastic worden omgesmolten tot nieuwe batterijen.

Vergelijkbare processen worden gebruikt om staal, mangaan, zink en andere componenten uit alkalinebatterijen te halen en opnieuw te gebruiken.

Lithium-ionbatterijen (snelladers) zijn moeilijk te recyclen omdat lithium een zeer reactief element is. Ze worden gerecycled door specialisten die getraind zijn in het werken met hoogspanning. Ze gebruiken geïsoleerd gereedschap om elektrocutie of kortsluiting te voorkomen.

Zijn oplaadbare batterijen de moeite waard?

Oplaadbare batterijen zijn milieuvriendelijker dan hun niet-oplaadbare neven, zolang ze vaak worden opgeladen voordat ze worden weggegooid. In sommige gevallen, zoals bij rookmelders, is het verstandiger om niet-oplaadbare batterijen te gebruiken. Wat je ook kiest, het belangrijkste is om ze op de juiste manier weggooien.

In 2021 werd 48% van de in de EU verkochte draagbare batterijen ingezameld voor recycling. Van de 242.000 ton draagbare batterijen is dit 108.000 ton batterijen per jaar. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren, maar het moet nog veel beter!

Bron grafiek: Eurostat. Als de bovenstaande grafiek niet wordt geladen, herlaad dan de pagina.

EU-wetgeving over batterijen

In de EU is er de Batterijenrichtlijn van 2006. Deze richtlijn heeft als doel de negatieve impact van batterijen op het milieu te minimaliseren door de samenstelling, inzameling, recycling en verwijdering ervan te reguleren.

De richtlijn vereist dat lidstaten systemen opzetten voor het inzamelen en recyclen van batterijen. De richtlijn stelt ook doelen voor recyclingefficiëntie en beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals kwik en cadmium in batterijen.

De richtlijn vereist ook dat fabrikanten verantwoordelijkheid nemen voor de gehele levenscyclus van hun producten, het ontwerp van duurzamere batterijen bevorderen en ervoor zorgen dat afgedankte batterijen op de juiste manier worden gerecycled om vervuiling te verminderen en hulpbronnen te sparen.

De kern van de zaak

Batterijen kunnen erg vervuilend zijn door de chemicaliën die ze bevatten. Gelukkig heeft de EU wetgeving die deze chemicaliën reguleert, evenals de inzameling, recycling en verwijdering van batterijen. U kunt uw steentje bijdragen door batterijen op de juiste manier weg te gooien en ze niet in de vuilnisbak te gooien.

Laat ons in de reacties weten wat jij vandaag doet om duurzamer te zijn.

Dit vind je misschien ook leuk