Ecologica life viert lerarendag!

Laatst bijgewerkt op 26 april 2023 door Ecologisch leven

Ecologica.life viert lerarendag, een dag om de leraren te eren die onze wereld helpen vormgeven.

Waarom vieren we lerarendag?

Leraren zijn van fundamenteel belang bij het vormen van het bewustzijn van de volgende milieuvriendelijke generatie. Daarom vieren we bij Ecologica life de Dag van de Leraar, speciaal voor al die leraren die hun beroep gebruiken om mensen te leren ecologisch te leven!

Waarom is lerarendag belangrijk en hoe kunnen leerkrachten helpen het milieu te beschermen?

Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat duurzaamheid een complex concept is. Enkele manieren om beter les te geven over duurzaamheid zijn echter het gebruik van voorbeelden uit de praktijk, zoals het gebruik van gerecyclede materialen in de klas, het starten van een schooltuin, het organiseren van een schoolbreed recyclinginitiatief of het uitvoeren van energie-audits van het schoolgebouw om geld te besparen voor de school.

Leerlingen betrekken bij praktische activiteiten is essentieel om het concept te koppelen aan het dagelijks leven van de leerlingen. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld meenemen op een excursie naar een plaatselijk recyclingcentrum of stortplaats. Zo kunnen ze uit de eerste hand zien welke impact de mens heeft op het milieu en hoe belangrijk het is om sociaal verantwoordelijk te zijn en maatregelen te nemen om een positieve impact te hebben.

Waarom zouden leerkrachten les moeten geven over het milieu?

Er zijn veel redenen waarom leerlingen over het milieu zouden moeten leren. Ten eerste is het belangrijk dat ze begrijpen welke invloed de mens heeft op de planeet en hoe belangrijk het is om maatregelen te nemen om onze natuurlijke hulpbronnen te beschermen, zodat de hulpbronnen die we vandaag gebruiken geen negatieve invloed hebben op toekomstige generaties.

Bovendien kan het leren over deze onderwerpen leerlingen helpen bij het ontwikkelen van kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden die ze in hun dagelijks leven kunnen gebruiken.

Zaken zoals klimaatverandering, luchtvervuilingen de milieu-impact van de oorlog in oekraïne zijn geen gemakkelijke problemen om op te lossen. Er zijn internationale en gecoördineerde inspanningen voor nodig. Het is daarom cruciaal dat de volgende generatie de complexiteit van deze problemen begrijpt.

Door inzicht te krijgen in milieukwesties kunnen jongeren een rol spelen in milieuvriendelijke oplossingen, zoals het verminderen van hun kooldioxide-uitstoot door hun koolstofvoetafdrukof gewoon een positief verschil maken in de wereld.

Worden onderwerpen met betrekking tot het milieu tegenwoordig meer onderwezen?

Absoluut! De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het milieu in het nationale en internationale onderwijs, deels door het groeiende bewustzijn van het belang van duurzaamheid. Als gevolg hiervan nemen steeds meer leerkrachten onderwerpen met betrekking tot het milieu op in hun lesplannen. Daarnaast bieden veel scholen nu milieu-educatieve programma's en cursussen aan.

Wordt er genoeg gedaan om leerlingen te leren over het milieu?

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor onderwijs in duurzame ontwikkeling, is er altijd ruimte voor verbetering. Er zijn een aantal manieren waarop leerkrachten milieuonderwerpen verder in hun lessen kunnen integreren, bijvoorbeeld door middel van excursies, praktische activiteiten en discussies in de klas. Daarnaast zouden meer middelen en steun van schoolbestuurders en beleidsmakers ook nuttig zijn bij het bevorderen van inspanningen op het gebied van milieueducatie.

Wat kan ik doen om milieueducatie te bevorderen?

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om milieueducatie te bevorderen. Eén manier is om met de leerkracht van je kind te praten over het opnemen van milieuthema's in het lesprogramma. Een andere manier is om deel te nemen aan het milieu-educatieprogramma van de school van je kind, als dat bestaat.

Je kunt je kind ook aanmoedigen om thuis over het milieu te leren door samen boeken of artikelen te lezen, educatieve films te bekijken of buiten te wandelen. Tot slot kun je zelf het goede voorbeeld geven door duurzaam te leven en het belang van milieubescherming te laten zien.

Wat zou JIJ als volgende onderwerp op Ecologica.life willen zien? Geef ons een suggestie en neem deel aan de milieudiscussie, een discussie die ons allemaal op de een of andere manier aangaat.

Dit vind je misschien ook leuk