Een gids voor klimaatverandering

Laatst bijgewerkt op 14 augustus 2023 door Ecologisch leven

Klimaatverandering is simpel gezegd de wereldwijde temperatuurstijging (opwarming van de aarde) als gevolg van menselijke activiteit. Dit klinkt misschien niet zo belangrijk, maar klimaatverandering bedreigt elk aspect van het menselijk bestaan.

Als er niets wordt gedaan aan de opwarming van de aarde, zal dit rampzalige gevolgen hebben voor mens en natuur, zoals meer droogte, een stijgende zeespiegel en een massaal uitsterven van soorten.

Dit is een enorme uitdaging die we allemaal het hoofd moeten bieden. Maar hoe complex het ook is, er is nog tijd voor mogelijke oplossingen.

Wat is klimaatverandering?

Het klimaat in een gebied is het gemiddelde weer in dat gebied over vele jaren. Klimaatverandering is een verschuiving in die gemiddelde omstandigheden, die op wereldschaal kan worden waargenomen.

Het gebruik door mensen van olie, gas en kolen (fossiele brandstoffen) in hun huizen, fabrieken en transport is de belangrijkste schuldige aan de snelle klimaatverandering die we nu meemaken. Andere, minder belangrijke factoren zijn ontbossing en de landbouwindustrie.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen broeikasgassen vrij, voornamelijk kooldioxide (CO2). Deze gassen houden de warmte van de zon vast en zorgen ervoor dat de temperatuur van de planeet stijgt. De wereld is nu ongeveer 1,1ºC warmer dan in 1880. Tweederde van deze opwarming vond echter plaats na 1975 en dit is voornamelijk te wijten aan een toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen.

De gemiddelde mondiale jaarlijkse oppervlaktetemperatuur van 1880-2019. Bron: NASA GISTEMP

Wat zijn de voorspellingen als we de grens van 1,5ºC niet aanhouden?

Wereldwijd worden extreme weersomstandigheden steeds gevaarlijker en bedreigen ze levens en bestaansmiddelen. Veel wetenschappers en experts denken dat de aarde specifieke "kantelpunten" kan bereiken waarop sommige aspecten van klimaatverandering ofwel volledig onomkeerbaar worden of positieve terugkoppelingscirkels beginnen. Het smelten van de ijskappen, dat een aanzienlijke impact zal hebben op zeespiegel en het klimaat is daar een voorbeeld van.

Als de temperatuur wereldwijd stijgt, kunnen sommige gebieden onbewoonbaar worden, omdat landbouwgrond in woestijn verandert. Oost-Afrika heeft momenteel te maken met het vijfde seizoen van mislukte regens. Hierdoor lopen 22 miljoen mensen het risico om ernstige honger te lijden volgens de Wereldvoedselprogramma van de VN.

Als de temperatuur wereldwijd stijgt, verandert landbouwgrond in woestijn

Zoals afgelopen zomer in Europa het geval was, kunnen extreme temperaturen het risico op bosbranden aanzienlijk verhogen. In vergelijking met het gemiddelde hebben Frankrijk en Duitsland bijna zeven keer meer land tussen januari en midden juli 2022 als gevolg van bosbranden.

Bosbranden kunnen habitats, huizen en levens verwoesten

In regio's als Siberië betekenen warmere temperaturen ook dat voorheen bevroren land zal smelten, waardoor broeikasgassen, die eeuwenlang zijn vastgehouden, vrijkomen in de atmosfeer en de klimaatverandering nog verder wordt verergerd.

Extreme regenval veroorzaakt ongekende overstromingen in andere gebieden, zoals is waargenomen in China, Pakistan en Nigeria.

De oceanen van de planeet en hun habitats zijn ook in gevaar. Een studie uit april 2022, gefinancierd door de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration, beweert dat 10-15% van alle mariene soorten wordt momenteel met uitsterven bedreigd.

Landdieren zullen het ook moeilijker hebben om het voedsel en water te vinden dat ze nodig hebben om te overleven in een warmere wereld. Olifanten zullen bijvoorbeeld moeite hebben om de 150-300 liter water te vinden die ze elke dag nodig hebben, terwijl ijsberen kunnen uitsterven als de ijskappen van hun leefgebied wegsmelten. Volgens de VNworden ruwweg 1 miljoen dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd. Dit massale uitsterven kan binnen tientallen jaren plaatsvinden.

Hoe zal klimaatverandering landen wereldwijd beïnvloeden?

Volgens het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), als de stijging van de wereldwijde temperatuur niet kan worden beperkt tot 1,5ºC:

 • Het VK en Europa zullen kwetsbaar zijn voor toenemende overstromingen door extreme regenval
 • Landen in het Midden-Oosten zullen te maken krijgen met extreme hittegolven en grote droogte.
 • Sommige eilandstaten in de Stille Oceaan kunnen verdwijnen door de stijgende zeespiegel.
 • Voor veel Afrikaanse landen wordt droogte en voedseltekorten voorspeld.
 • Het westen van de VS zal waarschijnlijk te maken krijgen met droogte, terwijl andere regio's te maken zullen krijgen met intensere stormen.
 • Voorspeld wordt dat Australië meer last zal krijgen van hittegolven en meer doden door bosbranden.

Wat zijn de oplossingen?

In de Overeenkomst van Parijs van 2015 kwamen landen overeen dat het tegengaan van klimaatverandering wereldwijde samenwerking vereist. 194 (193 staten plus de Europese Unie) partijen beloofden zich in te spannen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5ºC.

Op de COP27 vergaderingdie momenteel in Egypte wordt gehouden, bespreken wereldleiders ambitieuzere doelen voor het verminderen van emissies, waaronder het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Veel landen hebben gezworen om tegen 2050 een "netto nul"-uitstoot te bereiken.

Deskundigen zijn het erover eens dat de kans klein is dat de limiet van 1,5ºC wordt gehaald, maar nog steeds haalbaar, als er nu drastische maatregelen worden genomen.

Hoe kun jij een bijdrage leveren aan het terugdringen van klimaatverandering?

Om klimaatverandering effectief te bestrijden, moet de grootste inspanning komen van regeringen en bedrijven. Maak gebruik van je stemrecht, kies groene politici en zet ze onder druk zodat ze zich aan hun woord houden. Leer je lokale en nationale overheid kennen.

Als consument kun je de groene markt ook stimuleren door milieuvriendelijke goederen te kopen, zoals lokaal geproduceerde goederen, goederen gemaakt van hernieuwbare bronnen en verpakkingen.

Wetenschappers zijn het erover eens dat kleine veranderingen in ons leven onze impact op het klimaat kunnen beperken:

 • Neem minder vluchten
 • Autovrij leven of een elektrische auto gebruiken
 • De consumptie van vlees en zuivelproducten verminderen
 • Energieverbruik verminderen
 • Koop energiezuinige producten, zoals wasmachines, als ze aan vervanging toe zijn.
 • Overschakelen van een gasverwarmingssysteem naar een elektrische warmtepomp
 • Verbeter de isolatie van je huis

Als je geïnteresseerd bent in deelname aan klimaatactivisme en -actie. De NRDC (Natuurbeschermingsraad) hebben een aantal interessante ideeën.

Als je benieuwd bent naar de gegevens over de opwarming van de aarde, kun je de noaa wereldwijde tijdreeksen hier.

Wat vind je van dit artikel? Stuur ons een e-mail en laat het ons weten.

Dit vind je misschien ook leuk