Een vrouw houdt een spandoek vast met de tekst "For Britain, For Brexit".

Hoe Brexit het milieu beïnvloedt

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023 door Ecologisch leven

Voorlopig is het Verenigd Koninkrijk nog steeds verplicht om sommige milieunormen van de EU te handhaven. Dit staat bekend als gehandhaafde EU-wetgeving. Nieuwe wetgeving die vanaf 2021 in de EU van kracht werd, is niet langer afdwingbaar in het VK. Hierdoor heeft het Verenigd Koninkrijk meer vrijheid gekregen om zijn nieuwe milieubeleid uit te stippelen. Heeft het VK een respectabele hoeveelheid milieubescherming behouden sinds Brexit of loopt het achter op de EU?

Verlies van EU-architectuur

Sinds Brexit heeft het VK geen toegang meer tot de handhavingsmechanismen van de EU. Sommigen beweren dat rechterlijke toetsing door nationale rechtbanken onvoldoende is om de rol van deze supranationale entiteiten in de systematische handhaving te vervangen.

Bovendien heeft het VK niet langer toegang tot de technische expertise van gespecialiseerde EU-organen (zoals de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid), die onpartijdig wetenschappelijk advies en gegevens over milieukwesties bieden. Tegelijkertijd zijn er tekorten aan financiële middelen en expertise voor de huidige milieubeschermingsinstanties in het Verenigd Koninkrijk, zoals het Department for Environmental, Food and Rural Affairs (DEFRA).

De Brexit-wet op de vrijheden

De Brexit Freedoms Bill, ook bekend als Retained EU Law Bill (REUL), is een goed voorbeeld van hoe het milieurecht nu kwetsbaar is zonder gespecialiseerde EU-organen en -commissie.

Na Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk een aantal Europese wetten die onder meer het milieu, arbeidsrechten en consumentenbescherming regelen, overgenomen in zijn nationale wetgeving.

Dit werd daarna "ingehouden EU-wetgeving" genoemd. De regering heeft tot nu toe 3.800 stukken van dergelijke wetgeving gevonden, maar de ministers blijven er meer vinden. De regering heeft aangekondigd dat ze van plan is om al deze gehandhaafde wetten in september 2022 in een vrij korte periode in te trekken.

Zonder het juiste toezicht op de wetgeving kunnen ministers de ingehouden EU-wetgeving wijzigen, intrekken of vervangen onder het REUL-wetsvoorstel. Bovendien zou elke behouden wet die niet op de juiste manier wordt aangepakt voor het einde van 2023 automatisch vervallen onder een "vervalbepaling".

De eerste lezing van het wetsvoorstel in het Parlement vond plaats in september 2022 en de tweede lezing in oktober 2022.

Waarom deze Brexit-wet op de vrijheden zo gevaarlijk is

Het wetsvoorstel verplicht de regering niet om EU-wetten te behouden. Het wetsvoorstel schetst niet de criteria die zouden worden gebruikt om te beslissen welke wetten worden behouden of ingetrokken. Ook geeft het het publiek niet de mogelijkheid om deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

Daarom zijn wetten die soorten en hun habitats beschermen en beperkingen op buitenluchtvervuiling kan worden ingetrokken te midden van de biodiversiteitscrisis.

Regelgeving die de zuiverheid van het water in rivieren en kranen regelt, kan ook in gevaar komen. Wetten die de veiligheid van voedsel, het gebruik van chemicaliën en de vervuiling van de landbouw regelen, kunnen ook in gevaar komen.

Tegelijkertijd heeft de regering haar inspanningen gestaakt om nieuwe doelen vast te stellen die in de plaats moeten komen van de milieubescherming na Brexit onder de Omgevingswet 2021. De wet vereist dat de regering nieuwe doelen vaststelt voor het behoud van de lucht, het water en de biodiversiteit; de deadline werd echter in oktober 2022 overschreden.

Hierdoor bevindt het Verenigd Koninkrijk zich in een precaire positie. Met dit REUL-wetsvoorstel riskeert de regering bestaande bescherming te verliezen en tegelijkertijd de herziening van nieuwe binnenlandse maatregelen te vertragen.

Helaas gaan de verloren beschermingen verder dan het milieu. Onder REUL komen arbeidsrechten zoals het aantal werkuren, vaderschaps- en moederschapsverlof en gelijke beloning voor mannen en vrouwen in gevaar. Regelgeving over gezondheid en veiligheid en consumentenrechten kunnen ook veranderen.

Deregulering

Het wetsvoorstel zou ministers de bevoegdheid geven om behouden wetgeving in te trekken en te vervangen zonder behoorlijk parlementair toezicht. Dit verhoogt de kans dat er minder effectieve regelgeving voor in de plaats komt (als er al iets vervangen wordt).

Deze uitkomst lijkt nog waarschijnlijker in het licht van de "regeldruk"-clausule in het wetsvoorstel. Deze clausule stelt dat alle regelgeving die wordt ingevoerd om de bestaande EU-wetgeving te vervangen, de regeldruk niet mag verhogen. Dit betekent dat in het wetsvoorstel deregulering is ingebouwd en dat het risico bestaat dat beschermingsmaatregelen worden verwijderd.

Wetsvoorstel niet geschikt voor doel

Het wetsvoorstel is door de regering zelf "niet geschikt voor zijn doel" genoemd. onafhankelijke beoordelaar.

"Er zijn in dit stadium geen effecten beoordeeld van wijzigingen in afzonderlijke onderdelen van de REUL. [...] Wij zijn er niet van verzekerd dat de gevolgen van het wijzigen of buiten werking stellen van elk REUL-onderdeel zullen worden berekend of begrepen in het kader van de huidige voorstellen - met name wanneer er geen gerelateerde wetgeving vereist is.

Ecologica.life Opinie

Dit wetsvoorstel is een goed voorbeeld van hoe bepaalde milieu- en andere wetgeving kwetsbaarder wordt door Brexit. De EU heeft jarenlang wetgeving ontwikkeld die de rechten van mensen en het milieu beschermt. De Britse regering stelt nu voor om ministers de macht te geven om die wetgeving gemakkelijk te ontmantelen zonder zorgvuldig na te denken over de gevolgen van zo'n actie. Laten we in het belang van de Britse burgers en het milieu hopen dat dit wetsvoorstel wordt ingetrokken.

Wat vind je van dit artikel? Laat ecologica.life een suggestie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laat het onderstaande veld leeg!

Dit vind je misschien ook leuk