Ik vroeg ChatGPT hoe de oorlog in Oekraïne te beëindigen

Laatst bijgewerkt op 8 november 2023 door Ecologisch leven

De opkomst van Artificial Intelligence (AI) in de afgelopen jaren is het onderwerp van gesprek geweest in veel nieuwsberichten, blogposts, YouTuber-video's en podcasts. Onlangs bespraken we hoe AI het milieu kan beïnvloeden.

Velen hebben zich afgevraagd hoe AI ons leven zal beïnvloeden, met mogelijkheden die variëren van ergens op een zonnig strand liggen en vrij zijn van werk tot een soort Armageddon.

Wat altijd waar is geweest voor mensen en technologie door de millennia heen, is dat sommigen van ons het ten goede en anderen ten kwade zullen gebruiken. Ik vermoed dat de impact van AI op ons leven zal afhangen van het percentage van ons dat AI ten goede gebruikt en het percentage van degenen die het ten kwade gebruiken. Laten we dus deel uitmaken van de groep die AI ten goede gebruikt.

Met dit in gedachten besloot ik AI te vragen een van de belangrijkste problemen tot nu toe op te lossen: hoe vrede te bereiken in het conflict tussen Oekraïne en Rusland.

Achtergrond: De oorlog in Oekraïne

Zoals velen van jullie weten, begon de oorlog in Oekraïne in februari 2022. In Rusland staat het bekend als een 'speciale militaire operatie'. Analisten beweren dat het Russische leger een snelle overwinning wilde en ernaar streefde om Kiev in enkele dagen of weken in te nemen. Hoewel dit in het begin misschien Poetins plan was, is het nu een oorlog geworden die al meer dan een jaar duurt. Het heeft niets dan dood en verderf in de regio, waardoor miljoenen mensen ontheemd raakten en het plaatselijke milieu werd verwoest..

Anderhalf jaar later lijkt het idee van vrede niet openlijk besproken te worden. De Russische strijdkrachten hebben veel regio's in Oost-Oekraïne veroverd en zijn erin geslaagd om een landcorridor te creëren van Rusland naar de Krim, die in februari 2014 door Rusland werd geannexeerd.

Een kaart met de huidige situatie in Oekraïne vanaf 7 juni 2023. De kaart toont de door Rusland bezette Oekraïense gebieden en de opmars van beide partijen.
Kaart die de Russische invasie in Oekraïne laat zien vanaf 7 juni 2023. Je kunt de opmars van de Russische en Oekraïense troepen zien. Als je de kaart in zijn volle glorie wilt zien, raden we je aan naar de bron te gaan: Wikimedia commons/ CC BY-SA 4.0

Als je meer wilt weten over de huidige situatie van de oorlog in Oekraïne, kun je kijken naar deze video waarin drie deskundigen het huidige Oekraïense tegenoffensief bespreken. De experts bestaan uit twee analisten uit Moskou en het Verenigd Koninkrijk en een voormalig NAVO-lid.

ChatGPT, Help ons.

Omdat ik op basis van de huidige stand van zaken geen weg naar vrede kon vinden. besloot ik AI in te zetten om de klus te klaren. Om precies te zijn, ChatGPT4.

AI-gegenereerde afbeelding van een handdruk.
AI die de baan accepteert. Let op het verkeerde aantal vingers.

Voor degenen die onder een steen geleefd hebben, ChatGPT4 is het nieuwste Chat Transformer-model dat beschikbaar is voor het publiek. Het is een tekstvoorspellingsalgoritme dat de volgende letter, woord of zin voorspelt op basis van een zeer complexe statistische analyse en neurale netwerken. Ik beweer niet dat ik het begrijp en degenen die werken aan het nieuwste ChatGPT-model ook niet. Maar dat is een verhaal voor een andere keer.

Ik wilde kijken of we ChatGPT konden gebruiken om ons een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne voor te stellen. Ik begon met het testen van ChatGPT4's kennis van de huidige gebeurtenissen:

Ik: "Is er een oorlog gaande tussen Rusland en Oekraïne?"

GPT4: "Als AI kan ik geen real-time informatie of updates geven. Mijn training omvat alleen kennis tot september 2021. Voor actuele informatie over wereldwijde gebeurtenissen, zoals een mogelijk conflict tussen Rusland en Oekraïne, kun je de laatste nieuwsberichten van betrouwbare bronnen raadplegen."

Zoals je kunt zien, heeft de GPT4 als beperking dat het alleen informatie heeft tot 2021. Dus vroeg ik het volgende:

Ik: "Stel je voor dat er oorlog is tussen Rusland en Oekraïne. Rusland is Oekraïne binnengevallen en heeft de Oost-Oekraïense regio's ingenomen en heeft een 'corridor' kunnen maken naar de Krim, die in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Wat zou volgens jou een nuttige manier zijn voor westerse landen om te helpen onderhandelen over vrede tussen Rusland en Oekraïne?"

En het antwoord luidde als volgt:

GPT4:

"In een hypothetisch scenario van een gewapend conflict zijn er verschillende diplomatieke instrumenten die westerse landen mogelijk kunnen gebruiken om te bemiddelen in vrede tussen Rusland en Oekraïne:

 1. Directe diplomatie: Directe diplomatie houdt in dat beide partijen met elkaar in gesprek gaan, via een multilaterale of bilaterale dialoog. Hiervoor is een neutrale of vertrouwde partij nodig die de onderhandelingen faciliteert, waarbij een staakt-het-vuren tot stand kan komen en vredesvoorwaarden, territoriale geschillen en mogelijke herstelbetalingen kunnen worden besproken.
 2. Sancties: Er kunnen sancties worden opgelegd om Rusland onder druk te zetten het conflict te beëindigen. Deze sancties kunnen gericht zijn tegen economische sectoren, individuen die betrokken zijn bij het conflict of zelfs staatsinstellingen. De effectiviteit van sancties varieert echter en zou gewone burgers meer kunnen schaden dan de regering.
 3. Steun aan Oekraïne: Het bieden van niet-dodelijke hulp zoals inlichtingen, training, humanitaire hulp en financiële steun aan Oekraïne kan hen helpen het conflict te beheersen en mogelijk op te lossen. Het is echter cruciaal dat de verleende steun het conflict niet verder doet escaleren.
 4. Internationale organisaties betrekken: De VN, de EU en de NAVO kunnen worden ingeschakeld om te bemiddelen in het conflict. Er kan een beroep worden gedaan op de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om resoluties aan te nemen waarin de invasie wordt veroordeeld en het Internationaal Gerechtshof kan mogelijk betrokken worden bij eventuele schendingen van het internationaal recht.
 5. Betrokkenheid van andere invloedrijke landen: Het betrekken van landen die grote invloed hebben op Rusland (zoals China of India) kan bijdragen aan het vredesproces. Zij kunnen een cruciale rol spelen door Rusland aan te moedigen het conflict te deëscaleren.
 6. Publieke diplomatie: Publieke diplomatieke instrumenten zoals de media, culturele uitwisselingen en publieke verklaringen gebruiken om de publieke opinie tegen het conflict te keren en meer steun voor vredesinitiatieven te genereren.
 7. Verbintenis op lange termijn: Elke vredesonderhandeling zou waarschijnlijk een engagement op langere termijn vereisen voor wederopbouw- en verzoeningsinspanningen. Dit kan betekenen dat de mensenrechten worden gerespecteerd, dat oorlogsmisdaden worden aangepakt en dat wordt bijgedragen aan de wederopbouw van infrastructuur en gemeenschappen.

Deze strategieën kunnen complex en onderling verbonden zijn. Het is echter belangrijk om te onthouden dat vredesonderhandelingen vaak tijd kosten en compromissen van beide partijen kunnen vereisen. Ook moeten de onderliggende problemen die tot het conflict hebben geleid, zoals politieke en sociaaleconomische factoren, worden aangepakt om soortgelijke conflicten in de toekomst te voorkomen.."

Wat zo fascinerend is aan dit antwoord, is dat zonder enige kennis van gebeurtenissen na 2021, het model gebeurtenissen in de echte wereld heeft geschetst die hebben sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Laten we ze nader analyseren.

2. Sancties

Diplomatie wordt overgeslagen, want dat is een gegeven in elk conflict. Westerse landen did legden sancties op aan Rusland toen de oorlog begon. En de laatste verklaring van ChatGPT in deze alinea is correct. We hebben niet gezien dat deze sancties Rusland ernstig hebben getroffen en het is aannemelijk dat ze gewone burgers veel meer schade hebben berokkend dan de Russische regering.

Het is belangrijk om op te merken dat Rusland al voor de oorlog een voorraad goud aan het aanleggen was en blijft dit doen. Waarschijnlijk om hun economie te behouden na de sancties. Ze hebben ook handel kunnen blijven drijven met oosterse landen zoals China en India.

3. Steun aan Oekraïne

Elk woord van deze verklaring is zo relevant voor het huidige conflict dat het moeilijk voor te stellen is dat ChatGPT hem geschreven heeft. Laten we het opsplitsen.

Laten we eerst eens kijken naar de woorden "niet-dodelijke hulp". Want aan het begin van dit conflict was dat de meeste hulp aan Oekraïne: niet-dodelijk. Het was vooral gericht op inlichtingen, training, humanitaire hulp en financiële steun aan Oekraïne.

Anderhalf jaar na het conflict is het beeld drastisch veranderd. Landen die eerder geen wapens leverden, zoals Duitsland doen dat nu ook. Landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die voorheen minder dodelijke hulp boden, bieden nu meer technologisch geavanceerde militaire hulp, zoals langeafstandsraketten en misschien zelfs straaljagers.

Dit is belangrijk omdat het volgens Chatgpt cruciaal is dat we dit conflict niet verder laten escaleren. Dus roept het de vraag op of we dodelijke hulp moeten bieden in dit conflict? Weten we zeker dat dit een goede strategie is om deze oorlog te de-escaleren? Dit zijn zeer belangrijke vragen om te overwegen, vooral als we het hebben over een staat met kernwapens.

ChatGPT, met zijn 2021 knowledge cap voorspelde ook correct de betrokkenheid van het Internationaal Gerechtshof, evenals de betrokkenheid van China in dit conflict. Het Internationaal Gerechtshof heeft een arrestatiebevel tegen Poetin uitgevaardigd. Hoewel de Chinese regering wil bemiddelen in vrede tussen Rusland en Oekraïne, zijn er een aantal interessante suggesties waarom de Chinese regering dit wil doen.

Wat we nog niet hebben gezien in dit conflict is publieke diplomatie of langetermijntoezeggingen van beide partijen. Misschien zijn dit de volgende stappen in dit conflict die GPT4 ook voorzag. Als dat zo is, zou dat goed nieuws zijn voor iedereen.

Het is in ieders belang om aan te dringen op vrede in dit conflict, en Westerse naties zouden moeten helpen bij het tot stand brengen van vrede tussen de twee naties die ooit één waren in de Sovjet-Unie. Velen hebben nog steeds familiebanden over deze twee grenzen heen. Misschien is het tijd om te beginnen met het bewapenen van de-escalatie.

Hoe ziet een Russisch-Oekraïense vrede eruit?

Tot slot wilde ik ChatGPT vragen hoe een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne eruit zou zien. Gezien het feit dat Poetin niets van het veroverde land zal willen opgeven en Zelensky heel Oekraïne terug wil, inclusief de Krim. Een vredesakkoord zal moeilijk te onderhandelen zijn.

Ik: "In deze hypothetische situatie. Hoe zou een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne eruit zien, aangezien Rusland geen veroverd land zal willen opgeven en Oekraïne al zijn land zal willen terugwinnen."

GPT4:

"De onderhandelingen over een vredesakkoord kunnen in zo'n situatie een enorme uitdaging vormen, gezien de schijnbaar onverzoenlijke standpunten van de twee partijen. De geschiedenis laat echter zien dat zelfs in de meest hardnekkige conflicten soms oplossingen kunnen worden gevonden. Hier volgen een paar mogelijkheden die overwogen kunnen worden, elk met zijn eigen potentiële voor- en nadelen:

 1. Status Quo Ante: Dit zou betekenen dat Rusland zich terugtrekt uit al het Oekraïense grondgebied dat het tijdens het conflict heeft veroverd, inclusief de "corridor" naar de Krim en de Krim zelf, waardoor de situatie wordt hersteld in de toestand van voor de annexatie in 2014. Rusland zal dergelijke voorwaarden waarschijnlijk niet accepteren zonder aanzienlijke concessies van Oekraïne en internationale garanties.
 2. Landruil: Een mogelijke compromis is een ruil van land. Dit zou een uitwisseling van gebieden tussen de twee landen inhouden, waardoor beide een vorm van overwinning kunnen claimen. Dit zou echter waarschijnlijk zeer controversieel zijn en de inwoners van de geruilde gebieden zouden zich sterk kunnen verzetten tegen een dergelijke regeling.
 3. Autonomie of Federatie: Oekraïne zou de betwiste gebieden een speciale status kunnen geven, zoals ruime autonomie of een federale regeling binnen Oekraïne. Dit zou mogelijk tegemoet kunnen komen aan de Russische zorgen over de rechten van de Russischtalige bevolking in deze gebieden, terwijl de territoriale integriteit van Oekraïne behouden blijft. Dit zou echter ook kunnen leiden tot langdurige instabiliteit als het niet goed wordt aangepakt.
 4. Onafhankelijke of semi-onafhankelijke entiteiten: De betwiste gebieden zouden kunnen worden opgezet als onafhankelijke of semi-onafhankelijke entiteiten, met hun veiligheid en rechten gegarandeerd door internationale overeenkomsten. Een dergelijke oplossing zou waarschijnlijk een sterke en langdurige internationale vredeshandhaving en bestuurlijke aanwezigheid vereisen, en de details van de soevereiniteit zouden moeilijk onderhandelbaar kunnen zijn.
 5. Internationale administratie: Een internationale instantie of consortium zou tijdelijk de controle over de betwiste gebieden kunnen overnemen, met als doel ze onpartijdig te beheren en uiteindelijk een referendum te houden om hun toekomstige status te bepalen. Dit zou een manier kunnen zijn om het conflict te deëscaleren en een weg naar een vreedzame oplossing te bieden.

Elk van deze opties brengt aanzienlijke uitdagingen en potentiële nadelen met zich mee. Ze zouden waarschijnlijk aanzienlijke internationale betrokkenheid en toezicht vereisen, samen met garanties om de rechten van de lokale bevolking te beschermen, mogelijke compensatie voor schade en maatregelen om de stabiliteit en veiligheid in de regio op de lange termijn te garanderen."

Zoals ChatGPT terecht zegt, heeft elk van deze situaties zijn uitdagingen en nadelen. Als je het mij vraagt, zijn opties 1 en 5 de minst waarschijnlijke scenario's. Ik zou een vredesakkoord kunnen zien met scenario's 2-4 of een mengeling daarvan. Maar ik laat het aan jou en uiteindelijk aan de internationale actoren over om te beslissen.

Het doel zou vrede moeten zijn. De tijd zal leren hoe dit conflict onvermijdelijk zal eindigen. Terwijl de uitkomst nog onduidelijk is, wilden we bij Ecologica.life een discussie starten over hoe een vrede tussen deze buurlanden eruit zou kunnen zien. Het is een discussie die we zouden moeten voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laat het onderstaande veld leeg!

Dit vind je misschien ook leuk