Kraanwater Nederland "Vrijwel vrij van microplastics"

Laatst bijgewerkt op 29 februari 2024 door Ecologisch leven

Als je je zorgen maakt over het probleem van microplastics, dan ben je niet alleen, dat zijn wij ook. Daarom zijn we bij Ecologica.life dieper in deze kwestie gedoken om meer informatie en onderzoek over het onderwerp te vinden.

Tijdens deze deep dive ontdekten we licht optimistisch nieuws over het drinkwater in Nederland. Onderzoek uit 2021 geeft aan dat het drinkwater in Nederland grotendeels vrij is van microplastics. Er is echter meer onderzoek nodig om de aanwezigheid van nanoplastics in het water op te sporen en te voorkomen.

Helaas heeft dit onderzoek de hoge concentraties microplastics in het milieu aan het licht gebracht. Deze microplastics horen daar niet te zijn en we moeten samenkomen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Wat zijn microplastics en nanoplastics?

Afbeelding met de grootte van microplasticfragmenten en waar ze vandaan komen
Afbeelding die de grootte van microplastic fragmenten laat zien en waar ze vandaan komen. De gekleurde fragmenten zijn plastic polymeren; andere fragmenten zijn rubber, roet, zand en plantenvezels. Bron: S. Primpke et al. Anal. Bioanal. Chem410, 5131?5141 (2018)CC 4.0

Microplastics zijn kleine plastic deeltjes die minder dan 5 millimeter groot zijn. Ze variëren meestal van een paar micrometer tot een paar millimeter in diameter.

Ze zijn voornamelijk het resultaat van de afbraak van grotere plastic voorwerpen, zoals verpakkingsmateriaal, vezels van kledingof fragmenten van plastic producten. Microplastics kunnen ook opzettelijk worden gemaakt voor specifieke industriële of cosmetische doeleinden, zoals microkorrels in verzorgingsproducten. Nanoplastics daarentegen zijn nog kleinere plastic deeltjes van minder dan 1 micrometer (0,001 mm) groot.

Zowel microplastics als nanoplastics zijn zorgwekkend omdat ze persistent zijn in het milieu en zich kunnen ophopen in verschillende ecosystemen, waaronder waterlichamen, de bodem en zelfs in levende organismen.

Ze vormen een milieurisico omdat ze kunnen worden gegeten door zeeleven en andere dieren. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor hun gezondheid. Bovendien zijn microplastics en nanoplastics aangetroffen in voedsel, drinkwater en bloedmonsters van mensen, waardoor bezorgdheid is ontstaan over mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid.

De wijdverspreide aanwezigheid van microplastics en nanoplastics heeft geleid tot meer onderzoek en inspanningen om het vrijkomen ervan in het milieu te minimaliseren, afvalbeheerpraktijken te verbeteren en technologieën te ontwikkelen voor de detectie en verwijdering ervan.

Is Nederlands drinkwater veilig?

Dit kan nog een reden zijn om te kiezen voor kraanwater boven flessenwater in Nederland. Een onderzoek gepubliceerd in 2021 suggereert dat er maar heel weinig microplastics vanuit het milieu in kraanwater terechtkomen.

Het onderzoek, uitgevoerd door Het Waterlaboratorium in opdracht van Dunea en Waternet, had als doel de aanwezigheid van microplastics in kraanwater te onderzoeken en de invloed van het distributienetwerk op hun aanwezigheid te beoordelen.

De resultaten van het onderzoek toonden aan dat de concentratie microplastics in kraanwater extreem laag was. De gemiddelde hoeveelheid gedetecteerde microplastics was zo laag dat deze vrijwel niet te onderscheiden was van de nulmeting.

Het onderzoek schatte dat voor een doorsnee gezin slechts 1 op de 350 glazen drinkwater een plastic deeltje zou bevatten. Nul zou beter zijn, maar om dat te bereiken moeten we plasticvervuiling bij de bron aanpakken.

Het onderzoek concludeerde dat de zuiveringsprocessen de onderzochte groep microplastics effectief verwijderen. En dat de zuiveringsmethoden van de waterbedrijven succesvol waren in het voorkomen dat ze in het leidingwater terechtkwamen.

Een video over het onderzoek (Nederlands)

Belangrijk is dat het onderzoek ook de invloed van het leidingnetwerk op de verontreiniging met microplastic onderzocht. Er werd vastgesteld dat het distributienetwerk, inclusief het gebruik van PVC-buizen, niet bijdroeg aan de toevoeging van plastic deeltjes aan het water. Het onderzoek gaf aan dat het soort materiaal waar het water doorheen stroomt, of het nu plastic of andere leidingen zijn, geen significant verschil maakte voor de aanwezigheid van microplastics.

De resultaten van het onderzoek zijn geruststellend gezien de lage niveaus microplastics die in kraanwater zijn aangetroffen. De onderzoekers benadrukken echter de noodzaak van een alomvattende aanpak van plasticvervuiling. Ze pleiten voor preventie van plasticvervuiling bij de bron als de meest effectieve oplossing en benadrukken het belang van geïntegreerde inspanningen om een schone leefomgeving te creëren en de natuur te beschermen.

Opgemerkt moet worden dat het onderzoek zich richtte op microplastics groter dan 50 micrometer en de aanwezigheid van kleinere microplastics tussen 1 en 50 micrometer, of nanoplastics, niet beoordeelde. Dit bereik biedt extra uitdagingen voor analyse en is het onderwerp van lopend onderzoek door KWR en de drinkwatersector.

Nanoplastics uitfilteren

De zwakke punten van dit onderzoek betekenen dat we niet met zekerheid kunnen zeggen of Nederlands kraanwater kleine microplastics of nanoplastics bevat. Lopend onderzoek geeft ons echter reden om optimistisch te zijn over de toekomst.

Bijvoorbeeld, KWR heeft het volgende ontwikkeld een nieuwe benadering die machine learning gebruikt om microplastics te classificeren. Microplastics komen uit een breed scala aan bronnen, waardoor classificatie een langdurige taak is. Dit onderzoek stelde voor om diepe neurale netwerken te gebruiken om experts te ontlasten door AI microplastics te laten identificeren en classificeren.

MOMENTUM is een Nederlands initiatief om te bestuderen hoe microplastics en nanoplastics de menselijke gezondheid beïnvloeden. Sinds de oprichting heeft MOMENTUM verschillende methoden ontwikkeld voor het analyseren en meten van nanoplastics (MNP's) in verschillende stoffen, waaronder biologische systemen. Deze benaderingen zijn gericht op het bepalen van de absorptiepatronen van MNP's in het menselijk lichaam en de mogelijke immunologische reacties die ze kunnen uitlokken.

A recente studie KWR onderzocht de relatie tussen de grootte en concentratie van microplastics en de samenstelling van microbiële gemeenschappen, evenals de overdracht van genen voor antimicrobiële resistentie. De bevindingen van dit onderzoek werpen licht op de complexe interacties tussen microplastics, microbiële gemeenschappen en de mogelijke invloed op antimicrobiële resistentie.

Er is meer onderzoek nodig om de invloed van MNP's op onze gezondheid en het milieu te begrijpen.

Goed nieuws voor Nederland, slecht nieuws voor het milieu

Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de detectie van nanoplastics in kraanwater. Voorlopig kunnen Nederlanders beter slapen in de wetenschap dat deze grotere microplastics in ieder geval niet in hun kraanwater terechtkomen.

Helaas vond het onderzoeksteam meer dan 2000 microplastic deeltjes per m3 in het oppervlaktewater in Nederland. Deze microplastics horen daar niet te zijn en ze zullen zeker een impact hebben op wilde dieren en vegetatie, niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Dit is een wereldwijd probleem dat we moeten samen en snel op te lossen. Mensen produceren nog steeds enorme hoeveelheden plastic en er zijn nog steeds enorme hoeveelheden plastic die moeten worden afgebroken tot microplastics. Hoewel de effecten van microplastics op onze gezondheid en het milieu misschien nog niet ernstig zijn, zullen ze zeker merkbaarder worden naarmate er meer microplasticvervuiling in het milieu terechtkomt.

Meer onderzoek en innovatie op dit gebied is dringend nodig om de microplasticcrisis beter te begrijpen en aan te pakken.

Maak je je zorgen over microplastics? Lees onze tips om microplastics te vermijden artikel.

2 opmerkingen
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laat het onderstaande veld leeg!

Dit vind je misschien ook leuk