Een gids voor chemische stoffen voor altijd (PFAS)

Laatst bijgewerkt op 10 mei 2024 door Ecologisch leven

Heb je wel eens gehoord van voor altijd chemische stoffen (AKA PFAS)? Waarschijnlijk wel.

PFAS (Per- en polygefluoreerde alkylstoffen), ook bekend als de Chemische producten voor altijdzijn een familie van 4700 zeer persistente chemische stoffen die niet op natuurlijke wijze op aarde voorkomen.

Het gaat om een reeks chemicaliën waaronder vlamvertragers, onkruidverdelgers, insectenwerende middelen, insecticiden, textiel, chemicaliën voor persoonlijke verzorging en consumentenproducten.

Op dit moment zijn we bezig met de massaproductie van chemische stoffen die altijd blijven bestaan. Helaas heeft onderzoek van de afgelopen decennia aangetoond dat ze zich kunnen ophopen in ons lichaam en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van onszelf, onze gezinnen en het leven op deze planeet.

Waar komen PFAS vandaan?

Bronnen van blootstelling aan PFAS
Bronnen van blootstelling aan PFAS. Bron: EER

Sinds de jaren 1950 worden PFAS wereldwijd gebruikt in een groot aantal consumentenartikelen. Tegenwoordig zijn ze te vinden in zaken als blusschuim, kookgerei met antiaanbaklaag en cosmetica.

PFAS zijn bijzonder aantrekkelijk om op materialen aan te brengen omdat ze beschermen tegen vet, olie en water. Voorbeelden hiervan zijn vlekbestendige tapijten en stoffen, voedselverpakkingen en waterafstotende kleding. PFAS komen in alle aspecten van het dagelijks leven voor.

PFAS worden in veel landen onnodig gebruikt in voedselverpakkingen. Onderzoek is uitgevoerd om de hoeveelheid PFAS te meten die wordt gebruikt in voedselverpakkingen in heel Europa. Van de 42 monsters die voor analyse werden opgestuurd, vertoonden 32 monsters, waaronder verpakkingen van grote fastfoodketens zoals McDonald's, KFC, Subway of Dunkin' Donuts, een opzettelijke behandeling met PFAS.

In Denemarken is het gebruik van voor altijd chemische stoffen in papieren en kartonnen voedselverpakkingen sinds juli 2020 verboden. Uit het onderzoek bleek dat geen van de bemonsterde zakken met friet van McDonald's in Denemarken PFAS-behandeling vertoonde. Er werd echter wel opzettelijke PFAS-behandeling gevonden bij dezelfde artikelen die in Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk werden gekocht.

Dit laat zien hoe wetten burgers kunnen beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen. Het benadrukt ook hoe verschillend de mate van bescherming is in verschillende landen als gevolg van het ontbreken van uniforme normen voor materialen die met levensmiddelen in contact komen in de EU.

Werknemers die herhaaldelijk in contact komen met PFAS lopen een groter risico. Hieronder vallen werknemers die in PFAS-fabrieken werken, personeel dat bepaalde producten bij de productie gebruikt (zoals hardverchroming) en personeel dat het product beroepsmatig gebruikt (bijvoorbeeld in brandweeruitrusting en skiwas).

PFAS gezondheidseffecten

Een diagram dat de effecten van PFAS op verschillende organen in het lichaam laat zien.
Bron: EER (2019).

De gezondheidseffecten van chemicaliën voor altijd beginnen nu pas duidelijk te worden. Volgens een 993 pagina's tellend beoordeling gepubliceerd door de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), wordt blootstelling aan PFAS in verband gebracht met:

  • Kanker
  • Leverschade
  • Verminderde vruchtbaarheid
  • Verhoogd risico op Astma
  • Verhoogd risico op schildklieraandoeningen

Er is zelfs aangetoond dat PFAS van moeder op foetus kunnen worden overgedragen. PFAS kunnen blijven accumuleren in de organen en weefsels van het kind gedurende hun hele leven als ze er voortdurend aan worden blootgesteld.

Het gevaar van PFAS is de afgelopen decennia onderkend en als gevolg daarvan zijn sommige PFAS gereguleerd en/of verboden. Er zijn aanwijzingen dat de wetgeving effect heeft gehad en veel bevolkingsgroepen in Europa (zoals België, Denemarken, Finland, Spanje en Zweden) een afname van bestudeerde PFAS in hun bloed hebben ervaren.

Omdat er zoveel soorten PFAS zijn, zijn er maar weinig goed bestudeerd. Degenen die zijn onderzocht, hebben het volgende gezien significante effecten op endocriene, immuun- en voortplantingssystemen en tijdens de ontwikkeling van baby's.

De voortdurende blootstelling aan de cocktail van deze chemische stoffen is niet goed voor ons lichaam en de andere soorten op deze planeet. In Europa wordt nu geschat dat PFAS jaarlijks 52 tot 84 miljard euro kosten aan gezondheid kosten.

PFAS in bloed en lichaam

Het Europees initiatief voor menselijke biomonitoring (HBM4EU) 12 PFAS-chemicaliën gemeten bij Europese tieners (12-18) tussen 2014-2021. De grafiek hieronder toont het percentage tieners uit negen Europese landen met gecombineerde bloedwaarden van PFAS boven de gezondheidskundige richtwaarde.

Een grafiek met het percentage tieners met bloedwaarden van PFAS boven de gezondheidsgerelateerde richtwaarden in negen Europese landen
Aandeel Europese tieners in negen Europese landen met gecombineerde bloedwaarden van PFAS boven de gezondheidskundige richtwaarde (2014-2021). Bron: EER

In alle negen landen had een deel van de tieners bloedspiegels van PFAS boven de gezondheidskundige richtwaarde, variërend van 1% in Spanje tot 24% in Frankrijk. Hogere niveaus werden eerder bij jongens dan bij meisjes gevonden, evenals bij tieners uit huishoudens met een hoger opleidingsniveau.

Onderzoek in Duitsland was in staat om een spectrum van 37 PFAS te meten die aanwezig waren in menselijk bloed in de periode 2009-2019. Hoewel er in de loop der jaren een aanzienlijke daling was in de concentraties van verschillende PFAS. Dit komt doordat veel PFAS verboden werden in de EU. Twee verschillende PFAS waren nog steeds detecteerbaar in bloedmonsters, zelfs nadat ze al enkele jaren verboden waren.

PFAS stapelen zich op in verschillende organen in het lichaam, met één onderzoek waaruit bleek dat PFAS zich het meest ophoopt in de longen. Bij een onderzoek in Zuid-Spanje werd zelfs PFAS aangetroffen in moedermelk.

PFAS in het milieu

PFAS zijn gedetecteerd in de sneeuw in Mount Everest naar regenwater; bodems en eieren van wilde vogelsbinnen vogels en zoogdieren evenals vis. PFAS zijn aangetroffen in watervoorziening in verschillende Europese landen.

Rond PFAS productie- en productiefaciliteiten, zoals Antwerpen in België en Dordrecht in Nederland is aanzienlijke milieuvervuiling ontdekt.

Het grootste deel van de PFAS-vervuiling op de Antwerpse site wordt veroorzaakt door PFOS, een zogenaamde "lange keten" PFAS die zich ophoopt in mensen en andere levende wezens. PFOS is nu grotendeels verboden, maar omdat het zo persistent is, komt het nog steeds voor in het milieu.

"PFAS met een korte keten werden gebruikt in plaats van PFAS met een lange keten, omdat men dacht dat deze zich minder ophopen in mensen. Een voorbeeld hiervan is GenX, de bron van vervuiling in de omgeving van de fabriek in Dordrecht in Nederland. Van GenX is nu aangetoond dat het zijn eigen negatieve gezondheidseffecten lever- en bloedkanker en kanker aan de lever, alvleesklier en testikels. PFAS met een korte keten zijn Gevonden in hogere concentraties in moedermelk, is het waarschijnlijk dat deze PFAS met korte keten afkomstig zijn van huidverzorgings- en make-upproducten.

Het probleem is dat de wetgeving geen gelijke tred houdt met het inzicht in de manier waarop nieuwe chemicaliën ons beïnvloeden. Zodra wetenschappers begrijpen wat de schadelijke effecten zijn van een chemische stof die door fabrikanten wordt gebruikt, wordt deze gewoon vervangen door een andere. Tegen die tijd is de chemische stof al wijdverspreid in het milieu en door zijn lange levensduur kan deze nog vele jaren in het milieu aanwezig blijven.

Nieuwe methode om chemicaliën voor altijd te vernietigen

Nieuwe UV-methode kan PFAS in drinkwater vernietigen.

Het is echter niet allemaal kommer en kwel. Wetenschappers steken de koppen bij elkaar om chemische stoffen voor altijd uit ons leven te verwijderen. Eén onderzoeksgroep van de Universiteit van Californiëhebben een manier ontwikkeld om chemicaliën in drinkwater voor altijd af te breken met ultraviolet licht (UV).

De onderzoekers voegden eerst waterstof toe aan het water om de PFAS reactiever te maken. Daarna stelden ze het water bloot aan hoogenergetisch UV, wat reacties stimuleert om de PFAS te vernietigen. Niet alleen worden de problematische koolstof-fluoride bindingen verbroken, maar de reacties veranderen de PFAS in bijproducten die onschadelijk worden geacht.

Volgens het onderzoek, bijna 100 procent van de PFAS werden vernietigd. De onderzoekers werken nu aan het verbeteren van deze technologie, waarop patent is aangevraagd, in de hoop dat deze op grotere schaal kan worden toegepast.

Wat wordt er gedaan aan chemicaliën voor altijd?

Langzaam maar zeker nemen steeds meer landen wettelijke maatregelen om burgers te beschermen tegen PFAS. PFAS worden beperkt en verboden in de EU. Sommige landen hebben limieten vastgesteld voor PFAS in water en bodem (Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden), voor textiel (Noorwegen) en voor materialen die met voedsel in aanraking komen (Denemarken).

Omdat er meer dan 4700 PFAS zijn, beginnen ze gereguleerd te worden als een klasse van chemisch vergelijkbare chemicaliën in plaats van afzonderlijk.

Om nulvervuiling te bereiken, moeten de levenscycli van producten veiliger worden gemaakt vanaf het moment dat ze worden gemaakt. Dit is gebaseerd op het idee van veilig-en-cirkelvormig-door-ontwerp. Met deze strategie is er een kans om het milieu en de gezondheid van mensen te beschermen en tegelijkertijd handel en economische groei te bevorderen.

Er is meer te vinden over de EU-strategie voor chemische stoffen vanaf 2020 hier.

Als u de inhoud van deze website met ons wilt bespreken. Neem contact op.

Referenties en verder lezen

  1. https://www.eea.europa.eu/publications/zero-pollution/cross-cutting-stories/pfas
  2. https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/fluorinated-polymers-in-a-low-carbon-circular-and-toxic-free-economy
  3. https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2022/06/HBM4EU_Policy-Brief-PFAS.pdf
  4. https://chemtrust.org/pfas_eu_packaging/
Dit vind je misschien ook leuk