Krediet: Oleksandr Pidvalnyi/Pexels

Moet je de CO2-uitstoot van luchtvaartmaatschappijen compenseren?

Laatst bijgewerkt op 26 april 2024 door Ecologisch leven

CO2-neutraal zijn is tegenwoordig erg hip. Veel bedrijven willen groener lijken, sommige doen echt iets om de planeet te helpen en andere zijn gewoon groenwassen.

Tegenwoordig bieden veel luchtvaartmaatschappijen aan om de CO2-uitstoot van je vlucht te compenseren wanneer je je ticket koopt. In dit artikel willen we onderzoeken waar dit geld eigenlijk naartoe gaat, of het de moeite waard is om de uitstoot van je vlucht te compenseren en of luchtvaartmaatschappijen genoeg doen om "groen te gaan".

Wat is CO2-compensatie?

Koolstofcompensatie, ook bekend als koolstofcompensatie, is de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals kooldioxide, ter compensatie van elders veroorzaakte uitstoot.

Een diagram dat laat zien hoe koolstofcompensatie werkt.
Krediet: Milieuprogramma van de VN

In theorie zorgt het geld dat wordt uitgegeven aan koolstofcredits, ook wel 'compensaties' genoemd, voor een echte impact op het klimaat die anders niet zou hebben plaatsgevonden.

Echter, critici wijzen erop dat koolstofcompensaties niet verschillen van de middeleeuwse "verwennerijen", waarbij iemand een plaats in de hemel kocht voordat hij ging en alle zonden beging die hij wilde (inclusief maar niet beperkt tot drinken en prostitutie). Hoe meer je betaalde, hoe meer je kon zondigen en toch naar de hemel kon gaan.

Er is ook een nepwebsite cheatneutraal.nl die is gemaakt om koolstofcompensatie te parodiëren. De site biedt een soort compensatie voor het bedriegen van je partner. "Als je je partner bedriegt voeg je toe aan het liefdesverdriet, de pijn en de jaloezie in de atmosfeer, CheatNeutral compenseert je bedrog door iemand anders te financieren om trouw te zijn en niet vreemd te gaan. Dit neutraliseert de pijn en de ongelukkige emotie en geeft je een schoon geweten."

Valsspelen en compenseren zijn echter niet hetzelfde. Om te begrijpen of compensatie de moeite waard is, moet je begrijpen waarom emissies belangrijk zijn en hoe luchtvaartmaatschappijen ze compenseren.

Waarom zijn emissies belangrijk?

Luchtvaartemissies zijn naar schatting verantwoordelijk voor 2,5 tot 2,8% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU per jaar.

Uitstoot van broeikasgassen is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering of de opwarming van de aarde. Klimaatverandering beïnvloedt ons allemaal, en wetenschappers hebben duidelijke waarschuwingen gegeven aan de mensheid over de zware gevolgen die we zullen ervaren als we de limieten van 1,5 ºC en 2 ºC, zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs, overschrijden.

Een kritische analyse van koolstofcompensaties was gepubliceerd door de Europese Commissie in 2017, waaruit bleek dat 85% van de projecten die zijn beoordeeld in het kader van het Clean Development Mechanism (CDM) van de VN hun doelstelling om emissies te verminderen niet hebben gehaald.

Hoe compenseren luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot?

Broeikasgassen, deeltjes in de lucht en waterdamp worden allemaal geproduceerd en komen vrij in het milieu door vliegtuigmotoren. Het is deze mix die ze zo vervuilend maakt, maar omdat CO2 het meest voorkomende broeikasgas is, wordt het gecompenseerd.

De kooldioxide die tijdens een vlucht wordt geproduceerd, komt nog steeds in de atmosfeer terecht, zelfs als de vluchten worden gecompenseerd. Koolstofcompensatie probeert jouw deel van de kooldioxide die vrijkomt te compenseren door het elders te verminderen, en helpt zo de snelheid waarmee kooldioxide wereldwijd vrijkomt te vertragen.

Dit houdt vaak in dat de hoeveelheid CO2 wordt berekend die door elke vlucht wordt geproduceerd en dat een project wordt gefinancierd dat de CO2 met dezelfde hoeveelheid vermindert.

Er zijn twee hoofdcategorieën van compensatieprojecten die luchtvaartmaatschappijen gebruiken. De eerste zijn bosbouwinitiatieven die ofwel het kappen van bestaande bomen stoppen of nieuwe bomen planten. Bomen kunnen tijdens hun levensduur koolstof in de grond vastleggen (opslaan), maar het kan 50 of zelfs 100 jaar duren om effectief een significante hoeveelheid CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en in de grond op te slaan.

De tweede categorie zijn energieprojecten, die investeren in hernieuwbare energie of energie-efficiënte goederen om de hoeveelheid gebruikte fossiele brandstoffen te verminderen - deze initiatieven kunnen koolstof sneller compenseren dan het planten van bomen.

Beide categorieën hebben vaak bijkomende sociale en milieuvoordelen voor de landen waar ze zich bevinden.

Is CO2-compensatie de moeite waard?

Koolstofcompensatie lijkt eenvoudig genoeg, dus veel frequente vliegers zullen het extra geld betalen om schuldvrij te kunnen reizen.

Sommige organisaties willen certificeren of geld dat gedoneerd wordt voor CO2-compensatie echt een verschil maakt. Gouden standaard is zo'n organisatie die is gevestigd in Genève. Om koolstofcompensatie succesvol te laten zijn, moet een koolstofcompensatieproject voldoen aan zes vereisten die zijn opgesteld door Gold Standard.

  • Additionaliteit: Het project zou niet hebben plaatsgevonden als het geld van de koolstofcompensatie niet was gebruikt om het te financieren.
  • Echt: je kunt geen bomen planten op de ene plek als je van plan bent ze elders te kappen.
  • Permanent: Het kan in de toekomst niet ongedaan worden gemaakt. Dit is lastig: hoe kun je garanderen dat de bomen over 50 of 100 jaar niet gekapt worden?
  • Meetbaar: kwantificeert verandering met robuuste technologie
  • Onafhankelijk geverifieerd: door een gekwalificeerde externe auditor
  • Uniek: Geen dubbeltellingen of dubbele claims

Dus als je besluit om te compenseren, controleer dan het compensatieprogramma van je luchtvaartmaatschappij - hoe wordt het berekend? En is het gecertificeerd door Gold Standard of Carbon Standard?

Helaas is dat geen garantie, zelfs niet als je luchtvaartmaatschappij een gecertificeerd compensatieprogramma gebruikt. Heather Rogers, auteur van Green Gone Wrong, bezocht verschillende compensatieprogramma's in India en ontdekte veel onregelmatigheden. Ze kreeg bijvoorbeeld geen toestemming om een Gold Standard gecertificeerde biomassacentrale te bezoeken, ook al hadden de werknemers van de centrale verschillende bezwaren geuit, waaronder de verkoop van bomen die gekapt waren voor het beoogde gebruik van de centrale als brandstof.

Is CO2-compensatie de moeite waard? Ja en nee. Hoewel koolstofcompensatie alleen al kan helpen in de strijd om klimaatverandering te stoppen, vermindert koolstofcompensatie de uitstoot niet echt. Onze uitstoot verminderen is de sleutel tot het stoppen van klimaatverandering en compensatie is een glibberig pad voor veel bedrijven en individuen die denken dat ze hun steentje bijdragen aan het verminderen van hun CO2-voetafdruk, terwijl het in feite niet de echte verandering is die we nodig hebben.

Om een en ander in perspectief te plaatsen: het UNEP schat dat er een kloof van 15 miljard ton CO2-uitstoot gaapt tussen het huidige beleid en wat nodig is om een opwarming van de aarde met 2ºC te voorkomen.

Met andere woorden, ondanks wat bedrijven en andere organisaties beweren, zijn koolstofcompensaties momenteel goed voor minder dan 1% van het werk dat nodig is om op een 2ºC-traject te blijven en 0,4% van de inspanning die nodig is om op een 1,5ºC-traject te blijven. Luchtvaartmaatschappijen en bedrijven moeten zich richten op emissiereductie, niet alleen op compensatie.

Concluderend is CO2-compensatie op zich niet slecht. Als het gecertificeerd is, is er een kans dat het een klein beetje goed doet, vooral als het projecten in ontwikkelingslanden ondersteunt. Maar het moet niet gebruikt worden om je beter te voelen over activiteiten met een hoge CO2-uitstoot, zoals vliegen. Compensatie is een goede plek om te beginnen, maar het moet deel uitmaken van andere stappen om je koolstofvoetafdruk verminderen (of koolstofneutraal worden).

Kunnen luchtvaartmaatschappijen groener worden?

Er zijn opkomende technologieën die de milieu-impact van de luchtvaart kunnen verminderen, zoals biobrandstoffen en elektrische vliegtuigen. Deze zullen tijd kosten omdat ze aanzienlijke investeringen en jarenlange veiligheidstests vereisen.

We zijn nog ver verwijderd van een echt groene luchtvaart. Maar waarschijnlijk zullen we in de komende tien jaar meer op biobrandstof, elektriciteit en waterstof aangedreven vliegtuigen zien.

De International Air Transport Association (IATA), die zo'n 300 luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, heeft zich ertoe verbonden de luchtvaartsector koolstofneutraal te maken tegen 2050. Het valt nog te bezien of de technologie en infrastructuur stevig op hun plaats zullen zijn om koolstofneutraliteit tegen 2050 te ondersteunen, maar De huidige belemmeringen voor groene luchtvaart maken dit onwaarschijnlijk.

Er is een productieprobleem, zelfs als de luchtvaartmaatschappijen bereid zijn om met groenere vliegtuigen te vliegen. Er is momenteel onvoldoende aanbod van nieuwe groene vliegtuigen. De typische wachttijd voor levering is vijf jaar.

Dit heeft invloed op het gebruik van duurzame brandstoffen zoals waterstof en biomassa. Er zal geen vraag zijn naar duurzame brandstoffen die een energiebedrijf nodig heeft om er een financieel levensvatbaar product van te maken als er geen vliegtuigen zijn om ze te gebruiken.

Dan zijn er nog elektrische vliegtuigen. Helaas hebben batterijfabrikanten nog geen batterij ontwikkeld met de levensduur of aerodynamica die nodig is voor lange of zelfs gewone commerciële vluchten. Op dit moment zijn elektrische vliegtuigen alleen levensvatbaar voor lokale vluchten.

Het delven van mineralen voor elektrische batterijen heeft zijn eigen milieuproblemen, met lithiummijnbouw die gebieden vernietigt die gebruikt worden door inheemse groepen in Chili. Kinderen worden als slaven gebruikt bij de kobaltwinning in de Republiek Congo.

De sleutel tot wijdverspreide toepassing lijkt, net als bij zoveel andere groene technologieën, innovatie te zijn. Kunnen we duurzame brandstoffen perfectioneren? Kunnen we elektrische batterijen maken die lang meegaan en daarbij geen levens ruïneren? Kunnen luchthavens echt duurzaam zijn?

Bij Ecologica.life zijn we optimisten, dus we denken dat alle antwoorden ja zijn. Groene luchtvaart is een opkomend gebied en opportunisten en vernieuwers zullen er zeker baat bij hebben om de luchtvaartindustrie te helpen groen te worden.

Voorlopig moeten we vliegen echter vermijden, tenzij het echt moet, en waar mogelijk groenere vervoerswijzen gebruiken, zoals treinen, totdat de luchtvaartindustrie haar belofte van nuluitstoot kan waarmaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laat het onderstaande veld leeg!

Dit vind je misschien ook leuk